Toplam Referanslarımız

400

Kuruluşa Hizmet Verdik

Toplam Çalışan

24960

Personele Hizmet Verdik

Toplam Risk Analizi

1340

Analiz Oluşturduk

Toplam İşyeri Uzmanı

150

Kuruluşa Hizmet Verdik

Toplam İşyeri Hekimliği

20800

Çalışanı Muayane Ettik.

VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Öncelikli hedefimiz, daha güvenlikli çalışma ortamı sağlamaktır."AS-SEL OSGB YÖNETİMİ"
...
...

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş güvenliği uzmanları 29.12.2012 tarih ve 28512 no’lu Resmi Gazete'de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve 6331 Sayılı İş Sağlığı v...

...

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İşyeri hekimleri 20.07.2013 tarih ve 28713 no’lu Resmi Gazete'de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön...

...

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ

Diğer Sağlık Personelleri 20.07.2013 tarih ve 28713 no’lu Re...

...

RİSK ANALİZİ


6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ Risk değerlendirmesi” yaptırılması zorunlu kılınmıştı...

...

ACİL EYLEM PLANI

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedb...

...

İSG EĞİTİMLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesi gereğince işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi ...

...

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE

İş yerlerinde çalışanların sağlık taramalarının iş yeri tarafından yaptırılması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle zorunlu hale gelmiştir. Çalışanların sağlık kayıtları işe girdik...

...

MOBİL SAĞLIK TARAMASI

İş yerlerinde çalışanların sağlık taramalarının iş yeri tarafından yaptırılması 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ilgili yönetmeliklerle zorunlu hale gelmiştir. Çalışanların sağlık kayıtları işe girdikleri andan itibaren belirtilen kanuni sürelerd...