AS-SEL OSGB HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA

Öncelikli hedefimiz, daha güvenlikli çalışma ortamı sağlamaktır."AS-SEL OSGB YÖNETİMİ"
Ortak Sağlık Birimi Hizmet Süresi Hesaplama
Çalışan Sayınızı Giriniz

Şirketinizin Tehlike Sınıfı

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Yardımcı Sağlık Personeli

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aşağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından şirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz. Bu liste 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARILİSTESİ TEBLİĞİ'nden alınmıştır. Bu liste 19 Şubat 2015 günü Resmi Gazete'de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ gereğince revize edilmiştir.