AS-SEL OSGB HİZMETLERİMİZ

Öncelikli hedefimiz, daha güvenlikli çalışma ortamı sağlamaktır."AS-SEL OSGB YÖNETİMİ"

İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE

İş yerlerinde çalışanların sağlık taramalarının iş yeri tarafından yaptırılması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle zorunlu hale gelmiştir. Çalışanların sağlık kayıtları işe girdikleri andan itibaren belirtilen kanuni sürelerde yenilenmesi ve arşivlenmesi gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin belirtilen zaman aralıklarında yapılması oluşacak problemleri önceden kestirerek, gerekli bütün önlemlerin alınmasında yardımcı olacaktır. Ayrıca sağlık taramalarının yapılmasında mevzuat ve yasalar bir kenara, insan sağlığı her şeyden önce gelmelidir. İşverenler çalışanlarının sağlık sorunları ile gerekli bütün önlemleri almak zorundadır;

  • İşitme Testi
  • Akciğer Grafisi
  • Solunum Fonksiyon Testi
  • Aşı Uygulamaları
  • Laboratuar Tetkikleri
  • Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları
  • Portör Taramaları
  • Sağlıklı Çalışanlar Kaliteli Hizmetler
İş yerlerinde yaşanacak sağlık sorunlarının önüne geçmek ve yapılan işten kaynaklı sağlık sorunlarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri zaruri ihtiyaçtır. İşverenler hem etik ve insani açılardan hem de yasaların öngördüğü şekilde işçilerine bu imkânları tanımak zorundadır.