AS-SEL OSGB HİZMETLERİMİZ

Öncelikli hedefimiz, daha güvenlikli çalışma ortamı sağlamaktır."AS-SEL OSGB YÖNETİMİ"

İSG EĞİTİMLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesi gereğince işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak bilinçsizlik nedeniyle meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar gerekse yöneticiler için sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesi kaza olaylarının azaltılmasında ve sağlıklı-güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında çok ciddi katkı sağlamaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 16. ve 17. maddelerinde belirtildiği üzere; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması, ayrıca ilgili tedbirlerin alınması amacıyla çalışanların eğitimleri zorunlu kılınmıştır.

Bu doğrultuda amacımız; işletmeler için hazırladığımız yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, çalışanların bilinç düzeylerini ve farkındalıklarını yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

1. Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

İşyeri temizliği ve düzeni

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

İlkyardım

3.Teknik Konular

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

Elle kaldırma ve taşıma

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

Ekranlı araçlarla çalışma

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

Güvenlik ve sağlık işaretleri

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

Tahliye ve kurtarma