AS-SEL OSGB HİZMETLERİMİZ

Öncelikli hedefimiz, daha güvenlikli çalışma ortamı sağlamaktır."AS-SEL OSGB YÖNETİMİ"

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ

Diğer Sağlık Personelleri 20.07.2013 tarih ve 28713 no’lu Resmi Gazete'de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

As Sel OSGB tarafından görevlendirilmiş diğer sağlık personelleri, işyeri hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalamakta ve sürdürmektedir.

 

Diğer Sağlık Personellerinin Görevleri:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. 
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak. 
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. 
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak. 
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.